2017

Rechtszaken:buitengerechtelijke procedurekosten

Wat zijn buitengerechtelijke kosten? Ik schrijf dit artikel om u te informeren over buitengerechtelijke procedurekosten. Wat ze zijn, hoe dit in de praktijk werkt en hoe u ze kunt vermijden of beperken. Wat zijn nu die buitengerechtelijke procedurekosten. Dat zijn eigenlijk de kosten die gemaakt worden voordat een gerechtelijk proces van start gaat. Een voorbeeld hiervan zijn de incassokosten wanneer u aan wanbetaling doet. Wanbetaling is het niet betalen (al dan niet opzettelijk) van facturen die u wel degelijk verschuldigd bent.