JP's geldzaken blog

Rechtszaken:buitengerechtelijke procedurekosten

Wat zijn buitengerechtelijke kosten?

Ik schrijf dit artikel om u te informeren over buitengerechtelijke procedurekosten. Wat ze zijn, hoe dit in de praktijk werkt en hoe u ze kunt vermijden of beperken. Wat zijn nu die buitengerechtelijke procedurekosten. Dat zijn eigenlijk de kosten die gemaakt worden voordat een gerechtelijk proces van start gaat. Een voorbeeld hiervan zijn de incassokosten wanneer u aan wanbetaling doet. Wanbetaling is het niet betalen (al dan niet opzettelijk) van facturen die u wel degelijk verschuldigd bent. Wanneer u niet betaald zal de schuldeiser daar liever geen fortuin voor een rechtszaak tegenover zetten want dan heeft hij of zij er ook niets aan dat de factuur ingevorderd wordt. Daarom zal men een beroep doen op een incassobureau en die bijkomende kosten die u ten laste worden gelegd zijn de buitengerechtelijke procedurekosten. Kosten zoals de incasso zijn dan wel door de wet beperkt tot een maximum, toch kunnen ze vrij hoog oplopen.


In de praktijk

Wanneer u een factuur niet heeft betaald na meerdere herinneringen of aanmaningen ontvangt u van een incassobureau die factuur opnieuw. In de praktijk komt het erop neer dat u de factuur en herinnering kost moet betalen en dat daar een bedrag wordt bij gerekend wat voor het incassobureau is. Dit zijn de incassokosten. Indien u de incassofactuur, opnieuw na enkele herinneringen niet betaald heeft kunnen zij toch een gerechtelijke procedure aanraden aan hun klant. In de praktijk komt het erop neer dat het incassobureau een laatste bemiddelende poging, mits extra bijdrage, doet om u aan te manen toch te betalen. Die extra bijkomende kosten zijn echter door de wet beperkt. Bovendien is een incassobureau steeds aanspreekbaar om een eventueel afbetalingsplan of zelfs even uitstel te verkrijgen want zij hebben de taak om te bemiddelen tot de factuur betaald wordt.


Buitengerechtelijke kosten beperkt tot een maximum

Dat de buitengerechtelijke kosten zoals incassokosten beperkt zijn tot een maximumbedrag is nog niet lang het geval. Eigenlijk is in Nederland pas sinds de wet van 1 juli 2012 van kracht dat die beperkingen gelden. Die wet werd ingevoerd om klanten te beschermen tegen te hoge incassokosten. Ten slotte is het vooral de bedoeling via een incassobureau om u de rekening te laten betalen. Als die extra kosten te hoog zouden oplopen kunt u alsnog niet betalen en dat heeft natuurlijk ook geen enkele zin. Stel dat u een bepaalde factuur over het hoofd zag of simpelweg niet kunt betalen dan is door die wetgeving de sanctie die eraan verbonden is niet hoog. Er zijn zelfs incassobureaus die tegenwoordig uitstel verlenen of zelfs afbetalingsplannen opstellen zodat er geen buitengerechtelijke kosten ter uwer beurt vallen.

 

Wilt u deskundige ondersteuning omtrent buitengerechtelijke procedurekosten, neem dan contact op met RechtNet Advocaten BV.


Delen